JasminDATA og JasminGruppen samarbejder med IT KonsulentRingen omkring levering af IT-Konsulentydelser.
 
IT KonsulentRingen er leverandør af IT konsulentydelser indenfor projektledelse og systemudvikling. Vores virkefelt er større mainframe og client/server systemer, komponentbaseret udvikling (CBD), konvertering samt integrations-opgaver baseret på EAI & B2B-platforme, XML & WebServices, Java/J2EE og Microsoft .NET.
 
IT KonsulentRingen er baseret på et netværk af erfarne selvstændige freelancekonsulenter, og vort formål er at være kontraktbindeleddet mellem kunden og konsulenten.
IT KonsulentRingen har lave omkostninger, da salg, marketing og administration varetages uden brug af ekstra personale. Konsulentformidling varetages af konsulenterne selv, som oftest via anbefaling fra andre konsulenter i netværket eller kunder. Dette er, udover at borge for kvaliteten, også med til at holde vores - og dermed kundens - omkostninger nede.
Konsulenterne er ansvarlige og selvkørende og udover at kunne anbefales af andre konsulenter og kunder som dygtige, fleksible IT-håndværkere, har konsulenterne en bred erfaring og personlige egenskaber, der gør, at de kan optræde som sparringspartner for kundens medarbejdere og ledere. Dermed bidrager konsulenterne udover egen produktivitet også til forøgelse af kvalitet og produktivitet i hele projektet.
Konsulenterne har alle flere facetter at spille på, hvilket typisk er opnået gennem mange års varieret indsats indenfor mainframe og client/server systemudvikling. Typisk har de arbejdet med CBD-/CASE-værktøjer og 4GL/3GL, og magter alle discipliner fra forretnings-/systemanalyse-/kravspecifikationsarbejde over design og arkitekturopgaver til konstruktion, test og implementering. Alle har arbejdet med systemudviklingsmetoder og -processer, og typisk også haft projektledelsesopgaver. Vores konsulenter har bl.a. løst opgaver for Danske Bank, CSC, Dansk Supermarked, Nordea, ATP, Mærsk IT, RealDanmark, BG Bank, Sparekassernes Data Center (SDC Udvikling), FinansSystem og FDC (Forsikringens DataCenter).
Konsulenternes indgående kendskab til og erfaring med store, komplekse og forretningsorienterede systemudviklingsforløb gør dem ligeligt velegnede til anvendelse i forbindelse traditionelle mainframeprojekter, store komponentbaserede client/server-udviklingsprojekter såvel som til internet/intranet, e-handel, konvertering og integrations-projekter.